PLN‑DMY60 Plena Dummy Load - KPS System Corp | Công ty cổ phần Hệ Thống An Ninh Khai Phát
KPS System Corp | Công ty cổ phần Hệ Thống An Ninh Khai Phát
PLN‑DMY60 Plena Dummy Load

Sản phẩm liên quan

Plena VAS 3.0 (Plena Voice Alarm 3.0)

Plena VAS 3.0 (Plena Voice Alarm 3.0)

Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Plena của Bosch đảm bảo hoàn toàn tuân thủ các Tiêu chuẩn EN54-16 và ISO 7240-16 cho trên 120 vùng.

Xem chi tiết

Paviro

Paviro

Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán. Chất lượng âm thanh chuyên nghiệp & Linh hoạt

Xem chi tiết

Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Praesideo của Bosch

Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán Praesideo của Bosch

Bosch Praesideo là Hệ thống âm thanh thông báo và sơ tán có kết nối mạng, hoàn toàn bằng kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới

Xem chi tiết

LHM0606/10 Ceiling Loudspeaker

LHM0606/10 Ceiling Loudspeaker

CEILING LSP 6W (Loa trần 6W, loại có kẹp)

Xem chi tiết

PLE-SDT Plena Easy Line SD Tuner BGM source

PLE-SDT Plena Easy Line SD Tuner BGM source

PLE-SDT Plena Easy Line SD Tuner BGM source

Xem chi tiết

LS1‑OC100E Hemi‑directional Loudspeaker

LS1‑OC100E Hemi‑directional Loudspeaker

LS1‑OC100E Hemi‑directional Loudspeaker

Xem chi tiết

LBB 9099/10 Unidirectional Handheld Microphone

LBB 9099/10 Unidirectional Handheld Microphone

LBB 9099/10 Unidirectional Handheld Microphone

Xem chi tiết

PSP-D00039 Master and PSP-D00040 Slave RCS

PSP-D00039 Master and PSP-D00040 Slave RCS

PSP-D00039 Master and PSP-D00040 Slave RCS

Xem chi tiết

LBB 9082/00 Unidirectional Gooseneck Microphone

LBB 9082/00 Unidirectional Gooseneck Microphone

LBB 9082/00 Unidirectional Gooseneck Microphone

Xem chi tiết

PRS‑16MCI Multichannel Interface

PRS‑16MCI Multichannel Interface

PRS‑16MCI Multichannel Interface

Xem chi tiết

PLN‑24CH12 24 V and PRS‑48CH12 48 V Battery Chargers

PLN‑24CH12 24 V and PRS‑48CH12 48 V Battery Chargers

PLN‑24CH12 24 V and PRS‑48CH12 48 V Battery Chargers

Xem chi tiết

PRS‑SWCS PC Call Server and PRS‑SWCSL PC Call Server NCO Client

PRS‑SWCS PC Call Server and PRS‑SWCSL PC Call Server NCO Client

PRS‑SWCS PC Call Server and PRS‑SWCSL PC Call Server NCO Client

Xem chi tiết

PRS‑xPxxx and LBB 4428/00 Power Amplifiers

PRS‑xPxxx and LBB 4428/00 Power Amplifiers

PRS‑xPxxx and LBB 4428/00 Power Amplifiers

Xem chi tiết

LBB 4436/00 Set of Key Covers (10 pcs)

LBB 4436/00 Set of Key Covers (10 pcs)

LBB 4436/00 Set of Key Covers (10 pcs)

Xem chi tiết

LBB 4442/00 Line Supervision Set

LBB 4442/00 Line Supervision Set

LBB 4442/00 Line Supervision Set

Xem chi tiết

Loudspeakers Line Isolator System

Loudspeakers Line Isolator System

Loudspeakers Line Isolator System

Xem chi tiết

LBB 4418/50 Spare Cutting System (2 pcs)

LBB 4418/50 Spare Cutting System (2 pcs)

LBB 4418/50 Spare Cutting System (2 pcs)

Xem chi tiết

PRS‑CSI Call Station Interface

PRS‑CSI Call Station Interface

PRS‑CSI Call Station Interface

Xem chi tiết

PRS‑FIN, PRS‑FINNA and PRS‑FINS Fiber Interfaces

PRS‑FIN, PRS‑FINNA and PRS‑FINS Fiber Interfaces

PRS‑FIN, PRS‑FINNA and PRS‑FINS Fiber Interfaces

Xem chi tiết

PVA-CSK PAVIRO Call Station Kit

PVA-CSK PAVIRO Call Station Kit

PVA-CSK PAVIRO Call Station Kit

Xem chi tiết

PVA-1WEOL End Of Line Slave Module

PVA-1WEOL End Of Line Slave Module

PVA-1WEOL End Of Line Slave Module

Xem chi tiết

PVA-1EB PAVIRO Emergency button

PVA-1EB PAVIRO Emergency button

PVA-1EB PAVIRO Emergency button

Xem chi tiết

LBB 1990/00 Plena Voice Alarm Controller

LBB 1990/00 Plena Voice Alarm Controller

LBB 1990/00 Plena Voice Alarm Controller

Xem chi tiết

LBB 1992/00 Plena Voice Alarm Router

LBB 1992/00 Plena Voice Alarm Router

LBB 1992/00 Plena Voice Alarm Router

Xem chi tiết

LBB 1956/00 Plena Voice Alarm Call Station

LBB 1956/00 Plena Voice Alarm Call Station

LBB 1956/00 Plena Voice Alarm Call Station

Xem chi tiết

LBB 1957/00 Plena Voice Alarm Keypad

LBB 1957/00 Plena Voice Alarm Keypad

LBB 1957/00 Plena Voice Alarm Keypad

Xem chi tiết

LBB 1995/00 Plena Voice Alarm System Fireman's panel

LBB 1995/00 Plena Voice Alarm System Fireman's panel

LBB 1995/00 Plena Voice Alarm System Fireman's panel

Xem chi tiết

LBB 1996/00 Plena Voice Alarm Remote Control

LBB 1996/00 Plena Voice Alarm Remote Control

LBB 1996/00 Plena Voice Alarm Remote Control

Xem chi tiết

LBB 1997/00 Plena Voice Alarm System Remote Control Extension

LBB 1997/00 Plena Voice Alarm System Remote Control Extension

LBB 1997/00 Plena Voice Alarm System Remote Control Extension

Xem chi tiết

LBB 1998/00 Plena Voice Alarm System Remote Kit

LBB 1998/00 Plena Voice Alarm System Remote Kit

LBB 1998/00 Plena Voice Alarm System Remote Kit

Xem chi tiết

LBB 1999/00 Plena Voice Alarm System Remote Control Extension Kit

LBB 1999/00 Plena Voice Alarm System Remote Control Extension Kit

LBB 1999/00 Plena Voice Alarm System Remote Control Extension Kit

Xem chi tiết

PLN‑1EOL Plena End-of-Line Boards

PLN‑1EOL Plena End-of-Line Boards

PLN‑1EOL Plena End-of-Line Boards

Xem chi tiết

LBB 1925/10 Plena System Pre-Amplifier

LBB 1925/10 Plena System Pre-Amplifier

LBB 1925/10 Plena System Pre-Amplifier

Xem chi tiết

LBB 1930/20 Plena Power Amplifier

LBB 1930/20 Plena Power Amplifier

LBB 1930/20 Plena Power Amplifier

Xem chi tiết

LBB 1935/20 Plena Power Amplifier

LBB 1935/20 Plena Power Amplifier

LBB 1935/20 Plena Power Amplifier

Xem chi tiết

LBB 1938/20 Plena Power Amplifier

LBB 1938/20 Plena Power Amplifier

LBB 1938/20 Plena Power Amplifier

Xem chi tiết

LBB 1946/00 Plena Six-zone Call Station

LBB 1946/00 Plena Six-zone Call Station

LBB 1946/00 Plena Six-zone Call Station

Xem chi tiết

LBB 1950/10 Plena Tabletop Unidirectional Condenser Microphone

LBB 1950/10 Plena Tabletop Unidirectional Condenser Microphone

LBB 1950/10 Plena Tabletop Unidirectional Condenser Microphone

Xem chi tiết

LBB 1965/00 Plena Message Manager

LBB 1965/00 Plena Message Manager

LBB 1965/00 Plena Message Manager

Xem chi tiết

LBB 1968/00 Plena Feedback Suppressor

LBB 1968/00 Plena Feedback Suppressor

LBB 1968/00 Plena Feedback Suppressor

Xem chi tiết

PLN‑1LA10 Plena Loop Amplifier

PLN‑1LA10 Plena Loop Amplifier

PLN‑1LA10 Plena Loop Amplifier

Xem chi tiết

PLM-8M8 PLENA matrix 8 Channel DSP Matrix Mixer

PLM-8M8 PLENA matrix 8 Channel DSP Matrix Mixer

PLM-8M8 PLENA matrix 8 Channel DSP Matrix Mixer

Xem chi tiết

PLE‑1CS Plena All‑Call Call Station

PLE‑1CS Plena All‑Call Call Station

PLE‑1CS Plena All‑Call Call Station

Xem chi tiết

PLE‑1SCS Plena Easy Line Heavy Duty Call Station

PLE‑1SCS Plena Easy Line Heavy Duty Call Station

PLE‑1SCS Plena Easy Line Heavy Duty Call Station

Xem chi tiết

PLE‑1MAxx0‑EU Plena Mixer Amplifier

PLE‑1MAxx0‑EU Plena Mixer Amplifier

PLE‑1MAxx0‑EU Plena Mixer Amplifier

Xem chi tiết

PLE‑1Pxx0‑EU Plena Amplifier

PLE‑1Pxx0‑EU Plena Amplifier

PLE‑1Pxx0‑EU Plena Amplifier

Xem chi tiết

PLE‑2CS Plena Two-zone Call Station

PLE‑2CS Plena Two-zone Call Station

PLE‑2CS Plena Two-zone Call Station

Xem chi tiết

PLE‑2MAxx0‑EU Plena Mixer Amplifier

PLE‑2MAxx0‑EU Plena Mixer Amplifier

PLE‑2MAxx0‑EU Plena Mixer Amplifier

Xem chi tiết

PLE‑1MExx0‑xx Plena Mixer Amplifier

PLE‑1MExx0‑xx Plena Mixer Amplifier

PLE‑1MExx0‑xx Plena Mixer Amplifier

Xem chi tiết

LBC 3018/01 Metal Cabinet Loudspeaker

LBC 3018/01 Metal Cabinet Loudspeaker

LBC 3018/01 Metal Cabinet Loudspeaker

Xem chi tiết

LB1-UM06E-1 Metal Cabinet Loudspeaker

LB1-UM06E-1 Metal Cabinet Loudspeaker

LB1-UM06E-1 Metal Cabinet Loudspeaker

Xem chi tiết

LB1‑UW12‑x Cabinet Loudspeakers

LB1‑UW12‑x Cabinet Loudspeakers

LB1‑UW12‑x Cabinet Loudspeakers

Xem chi tiết

LB1‑CW06‑x Corner Cabinet Loudspeakers

LB1‑CW06‑x Corner Cabinet Loudspeakers

LB1‑CW06‑x Corner Cabinet Loudspeakers

Xem chi tiết

LB1‑BW12‑x Bidirectional Cabinet Loudspeakers

LB1‑BW12‑x Bidirectional Cabinet Loudspeakers

LB1‑BW12‑x Bidirectional Cabinet Loudspeakers

Xem chi tiết

LB1‑UMx0E Premium‑sound Cabinet Loudspeaker Range

LB1‑UMx0E Premium‑sound Cabinet Loudspeaker Range

LB1‑UMx0E Premium‑sound Cabinet Loudspeaker Range

Xem chi tiết

LB2 Premium-sound Cabinet Loudspeaker Range

LB2 Premium-sound Cabinet Loudspeaker Range

LB2 Premium-sound Cabinet Loudspeaker Range

Xem chi tiết

LB3-PCx50 Premium Cabinet Loudspeakers

LB3-PCx50 Premium Cabinet Loudspeakers

LB3-PCx50 Premium Cabinet Loudspeakers

Xem chi tiết

LB6-100S Compact Sound Speaker System

LB6-100S Compact Sound Speaker System

LB6-100S Compact Sound Speaker System

Xem chi tiết

LB6-SW100-L Compact Sound Subwoofer White

LB6-SW100-L Compact Sound Subwoofer White

LB6-SW100-L Compact Sound Subwoofer White

Xem chi tiết

LC6-100S-L Ceiling Mount Compact Sound Speaker System

LC6-100S-L Ceiling Mount Compact Sound Speaker System

LC6-100S-L Ceiling Mount Compact Sound Speaker System

Xem chi tiết

LP6-S-L Pendant Mount Satellite Speaker

LP6-S-L Pendant Mount Satellite Speaker

LP6-S-L Pendant Mount Satellite Speaker

Xem chi tiết

LC6-S-L Ceiling Mount Satellite Speaker White

LC6-S-L Ceiling Mount Satellite Speaker White

LC6-S-L Ceiling Mount Satellite Speaker White

Xem chi tiết

LA1‑UMx0E‑1 Metal Column Loudspeakers

LA1‑UMx0E‑1 Metal Column Loudspeakers

LA1‑UMx0E‑1 Metal Column Loudspeakers

Xem chi tiết

LBC 1256/00 EVAC Connection Adapter

LBC 1256/00 EVAC Connection Adapter

LBC 1256/00 EVAC Connection Adapter

Xem chi tiết

LA1‑UW24‑x Column Loudspeakers

LA1‑UW24‑x Column Loudspeakers

LA1‑UW24‑x Column Loudspeakers

Xem chi tiết

LBC 1259/01 Universal Floorstand

LBC 1259/01 Universal Floorstand

LBC 1259/01 Universal Floorstand

Xem chi tiết

LBC 3200/00 Line Array Indoor Loudspeaker

LBC 3200/00 Line Array Indoor Loudspeaker

LBC 3200/00 Line Array Indoor Loudspeaker

Xem chi tiết

LA1‑UW36‑x Column Loudspeakers

LA1‑UW36‑x Column Loudspeakers

LA1‑UW36‑x Column Loudspeakers

Xem chi tiết

LBC 14x0/x0 MK Volume Controls and LBC 1430/10 Program Selector

LBC 14x0/x0 MK Volume Controls and LBC 1430/10 Program Selector

LBC 14x0/x0 MK Volume Controls and LBC 1430/10 Program Selector

Xem chi tiết

LBC 3201/00 Line Array Indoor Loudspeaker

LBC 3201/00 Line Array Indoor Loudspeaker

LBC 3201/00 Line Array Indoor Loudspeaker

Xem chi tiết

LBC 14x2/x0 Japanese Volume Controls and LBC 1434/10 Program Selector

LBC 14x2/x0 Japanese Volume Controls and LBC 1434/10 Program Selector

LBC 14x2/x0 Japanese Volume Controls and LBC 1434/10 Program Selector

Xem chi tiết

LBC 3210/00 Line Array Indoor/Outdoor Loudspeaker

LBC 3210/00 Line Array Indoor/Outdoor Loudspeaker

LBC 3210/00 Line Array Indoor/Outdoor Loudspeaker

Xem chi tiết

UHF Wireless Microphone Receivers

UHF Wireless Microphone Receivers

UHF Wireless Microphone Receivers

Xem chi tiết

LBB 9080/00 Omnidirectional Dynamic Handheld Microphone

LBB 9080/00 Omnidirectional Dynamic Handheld Microphone

LBB 9080/00 Omnidirectional Dynamic Handheld Microphone

Xem chi tiết

LBB 1949/00 Gooseneck Condenser Microphone

LBB 1949/00 Gooseneck Condenser Microphone

LBB 1949/00 Gooseneck Condenser Microphone

Xem chi tiết

LC1 Modular Ceiling Loudspeaker Range

LC1 Modular Ceiling Loudspeaker Range

LC1 Modular Ceiling Loudspeaker Range

Xem chi tiết

LBB 9600/20 Condenser Handheld Microphone

LBB 9600/20 Condenser Handheld Microphone

LBB 9600/20 Condenser Handheld Microphone

Xem chi tiết

LC2‑PC30G6‑4 Premium‑sound Ceiling Loudspeaker 30W

LC2‑PC30G6‑4 Premium‑sound Ceiling Loudspeaker 30W

LC2‑PC30G6‑4 Premium‑sound Ceiling Loudspeaker 30W

Xem chi tiết

LBC 2900/xx Unidirectional Handheld Microphonesv

LBC 2900/xx Unidirectional Handheld Microphonesv

LBC 2900/xx Unidirectional Handheld Microphones

Xem chi tiết

LC2‑PC30G6‑8 Premium‑sound Ceiling Loudspeaker 30W

LC2‑PC30G6‑8 Premium‑sound Ceiling Loudspeaker 30W

LC2‑PC30G6‑8 Premium‑sound Ceiling Loudspeaker 30W

Xem chi tiết

LC2‑PC60G6‑12 Premium‑sound Ceiling Loudspeaker 64W

LC2‑PC60G6‑12 Premium‑sound Ceiling Loudspeaker 64W

LC2‑PC60G6‑12 Premium‑sound Ceiling Loudspeaker 64W

Xem chi tiết

LC2‑PC60G6‑8H Premium‑sound High Ceiling Loudspeaker 60W

LC2‑PC60G6‑8H Premium‑sound High Ceiling Loudspeaker 60W

LC2‑PC60G6‑8H Premium‑sound High Ceiling Loudspeaker 60W

Xem chi tiết

LBC 3430/03 Bidirectional Sound Projector

LBC 3430/03 Bidirectional Sound Projector

LBC 3430/03 Bidirectional Sound Projector

Xem chi tiết

LBC 3432/03 Unidirectional Sound Projector

LBC 3432/03 Unidirectional Sound Projector

LBC 3432/03 Unidirectional Sound Projector

Xem chi tiết

LBC 3950/01 Ceiling Loudspeaker

LBC 3950/01 Ceiling Loudspeaker

LBC 3950/01 Ceiling Loudspeaker

Xem chi tiết

LBC 3086/41 Ceiling Loudspeaker

LBC 3086/41 Ceiling Loudspeaker

LBC 3086/41 Ceiling Loudspeaker

Xem chi tiết

LBC 3090/31 Ceiling Loudspeaker

LBC 3090/31 Ceiling Loudspeaker

LBC 3090/31 Ceiling Loudspeaker

Xem chi tiết

LH1‑UC30E Music Horn Loudspeaker

LH1‑UC30E Music Horn Loudspeaker

LH1‑UC30E Music Horn Loudspeaker

Xem chi tiết

LBC 3090/01 Ceiling Loudspeaker

LBC 3090/01 Ceiling Loudspeaker

LBC 3090/01 Ceiling Loudspeaker

Xem chi tiết

LP1‑BC10E‑1 Bidirectional Sound Projector

LP1‑BC10E‑1 Bidirectional Sound Projector

LP1‑BC10E‑1 Bidirectional Sound Projector

Xem chi tiết

LHM 0606/xx Ceiling Loudspeaker

LHM 0606/xx Ceiling Loudspeaker

LHM 0606/xx Ceiling Loudspeaker

Xem chi tiết

LH3-UC25XS EX Flameproof Horn Loudspeaker Short Flare

LH3-UC25XS EX Flameproof Horn Loudspeaker Short Flare

LH3-UC25XS EX Flameproof Horn Loudspeaker Short Flare

Xem chi tiết

LHM 0626/00 Ceiling Loudspeaker

LHM 0626/00 Ceiling Loudspeaker

LHM 0626/00 Ceiling Loudspeaker

Xem chi tiết

LC20-PC60G6-8 Ceiling loudspeaker, 60W, 8

LC20-PC60G6-8 Ceiling loudspeaker, 60W, 8

LC20-PC60G6-8 Ceiling loudspeaker, 60W, 8

Xem chi tiết

LBC 3095/15 Pendant Sphere Loudspeaker

LBC 3095/15 Pendant Sphere Loudspeaker

LBC 3095/15 Pendant Sphere Loudspeaker

Xem chi tiết

LS1‑UC20E‑1 Pendant Sphere Loudspeaker

LS1‑UC20E‑1 Pendant Sphere Loudspeaker

LS1‑UC20E‑1 Pendant Sphere Loudspeaker

Xem chi tiết

LBC 3099/41 Ceiling Loudspeaker

LBC 3099/41 Ceiling Loudspeaker

LBC 3099/41 Ceiling Loudspeaker

Xem chi tiết

LBC 3951/11 Ceiling Loudspeaker

LBC 3951/11 Ceiling Loudspeaker

LBC 3951/11 Ceiling Loudspeaker

Xem chi tiết

LC20-PC60G6-6 Premium Ceiling Speaker 60 W

LC20-PC60G6-6 Premium Ceiling Speaker 60 W

LC20-PC60G6-6 Premium Ceiling Speaker 60 W

Xem chi tiết

Cabinet Loudspeakers

Cabinet Loudspeakers

6W CABINET LOUDSPEAKER, WHITE (Loa hộp 6W, màu trắng)

Xem chi tiết

2010-2016 © Bản quyền thuộc KPS

Đang Online: 20 | Tổng Truy Cập: 541795

Giới Thiệu | Tuyển dụng | Tin tức | Liên Hệ