KPS System Corp | Công ty cổ phần Hệ Thống An Ninh Khai Phát

TC-ZL600

TC-ZL600

 

 Thông số kỹ thuật

 

- Giá đỡ TC-ZL600 hình U:

 • Kích thước:  180mm (L) x 24mm (W) x 39mm(H)  
 • Độ mỏng: 6mm (A) & 3mm (B) 
 • Khối lượng: 0.2kg 

 

- Giá đỡ TC-ZL600 hình I:

 • Kích thước:  125mm (L) x 31.8mm (W)  
 • Độ mỏng: 1.2mm 
 • Khối lượng:  0.014kg

- Giá đỡ TC-ZL600 hình Z:

 • Kích thước:  180mm (L) x 92mm (W) 
 • Độ mỏng: 4mm
 • Khối lượng: 0.53kg 

 

- Giá đỡ TC-ZL600 hình L:

 • Kích thước:  250mm (L) x 46mm (W) x 30mm (H) 
 • Độ mỏng: 4mm (A) & 5mm (B) 
 • Khối lượng:  0.19kg 
syntax error: select ten_vi,id,tenkhongdau,thumb,mota_vi,photo from table_giaiphap_list where noibat>0 and hienthi =1 order by rand() asc limit 0,4