KPS System Corp | Công ty cổ phần Hệ Thống An Ninh Khai Phát

TC-EB31

TC-EB31

 

Nút thoát hiểm được thiết kế để cung cấp một sự tin cậy trong việc đóng mở cửa hệ thống kiểm soát truy cập (access control) trong các toà nhà thương mại và công nghiệp. Mặt thép không gỉ nặng được thiết kế để treo, tùy thuộc vào từng mẫu, vào một nhóm đơn hoặc hộp điện hẹp.

 • Không cần điện để hoạt động
 • Chống phá đập
 • Bề mặt thép không gỉ
 • Đầu ra N.O. & N.C. 

Tycon TC-EB31

 • Chẩt liệu: Thép không gỉ
 • Tức thời: Hai cực hai vị trí
 • Tỉ số max: 5A, 125/250VAC 
 • Dòng đời: hơn 100000 lần nhấn
 • Khoảng hoạt động: 2.7mm
 • Kích thước (WxH): 85.5 x 85.5 mm 
 • Khối lượng: 0.13kg 
Download
Tên File Download
Datasheet › Việt Nam › English
syntax error: select ten_vi,id,tenkhongdau,thumb,mota_vi,photo from table_giaiphap_list where noibat>0 and hienthi =1 order by rand() asc limit 0,4